Getting Things Done

Zoals je kan zien onder 'Activiteiten' wil ik heel veel verschillende dingen verwezenlijken. Maar net als iedereen heb ik ook maar 168 uren in een week, daarom is het belangrijk om een goede workflow te hebben. Mijn systeem haal ik hoofdzakelijk uit 'Getting Things Done' door David Allen.

Het boek is uiteraard niet samen te vatten op 1 pagina, maar een goede introductie kan je vinden op https://gettingthingsdone.com/five-steps/. Hier staat de basis workflow om alle taken in je leven (werk en prive) te beheren.

Als IT'er maak ik natuurlijk gebruik van digitale tools om dit proces te begeleiden. In mijn opinie heb je er 3 nodig, een taksmanager, een kalender en een plaats om alle notities en resources te verzamelen. Ik gebruik momenteel: